Uitleg DVV Club Kampioenschappen

Jaarlijks organiseert DVV een wedstrijd voor de recreatieve leden. Meestal gebeurt dit in de maand april. Het betreft een zogenaamde onderlinge wedstrijd. Dit houdt in dat er alleen wordt deelgenomen door onze eigen leden en niet door andere verenigingen.

Deze wedstrijd is in de 1e plaats bedoeld om de deelnemers een leuke en waarschijnlijk vooral spannende middag/ochtend te bezorgen. Daarnaast is het een mooie gelegenheid voor de kinderen om aan ouders en andere geïnteresseerden te laten zien wat ze geleerd hebben. Meedoen vinden wij absoluut veel belangrijker dan winnen. Een ieder presteert op zijn eigen niveau en probeert dit niveau omhoog te krijgen.

Voor de wedstrijd worden de deelnemers verdeeld in groepjes van hun eigen leeftijd. De jongens en meisjes hebben een eigen wedstrijd. Tijdens de wedstrijd laten de kinderen een klein oefeningetje zien op de traditionele gymnastiek toestellen. Hieronder vindt u een overzicht van de toestellen.

Deze oefeningen sluiten uiteraard aan bij het niveau van de kinderen en worden beoordeeld door een “echt” jurylid. Uiteraard horen er bij een wedstrijd ook prijzen. Alle deelnemers krijgen een diploma met de behaalde resultaten, iets lekkers en nog een herinnering. De nummers 1, 2 en 3 ontvangen een medaille in de bijpassende kleur.

Uiteraard oefenen we in de gymzaal wekelijks voor onderdelen die in een dergelijke wedstrijd aan bod komen. Vanaf januari wordt het accent wat meer op het leren van een hele oefening gelegd.

Als de inschrijftermijn verlopen is maken we een indeling voor de wedstrijddag en krijgt U bericht van de tijd waarop één en ander zal plaatsvinden.


Dit jaar worden de volgende toestellen gebruikt bij de DVV Club Kampioenschappen:

Meisjes groep 3 en 4 Tumblingbaan, Mini trampoline, Ringen, Balk.

Meisjes groep 5 en ouder Tumblingbaan, Mini trampoline, Ringen, Balk.

Jongens Tumblingbaan, Mini trampoline, Ringen, Brug gelijk.