Contributie 2023

per 1 maart 2023

Per jaar

Per half jaar

Jeugd (2 t/m 15 jaar)

1 uur extra training jeugd

1,5 uur extra training jeugd


Volwassenen (16 jaar en ouder)

1 uur extra training (16+)

1,5 uur extra training (16+)


Inschrijfgeld (eenmalig)

Betaling op factuur (geen automatische incasso)

€ 145,00

€ 135,00

€ 201,00


€ 185,00

€ 158,00

€ 259,00


€ 7,50

€ 3,00

€ 72,50

€ 67,50

€ 100,50


€ 92,50

€ 87,50

€ 129,50


Voorwaarden

De contributie dient per half jaar te worden voldaan
Betaling via een machtiging is kosteloos
Betaling geschied vooraf, van 1 maart t/m 30 augustus en van 1 september t/m 28 februari
Wijzigingen in bank- of gironummer zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie
Opzeggen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar, uitsluitend vóór 1 maart of vóór 1 september
Er vindt geen restitutie plaats bij eerdere beëindiging van de trainingen/lessen
Opzeggen kan alleen via de website, zie lid worden/ opzeggen