Contributie 2022

per 1 maart 2022

Per jaar

Per half jaar

10 ritten kaart

Jeugd

Jeugd 1,5 uur p/w

16 jaar en ouder

16 jaar en ouder 1,5 uur p/w

1 uur extra training jeugd t/m 15 jr.

1,5 uur extra training jeugd t/m 15 jr.

1 uur extra training 16 jr en ouder

Inschrijfgeld (eenmalig)

Betaling op factuur bij geen automatisch incasso


€ 140,00

€ 196,00

€ 180,00

€ 254,00

€ 130,00

€ 180,00

€ 170,00

€ 7,50

€ 3,00


€ 70,00

€ 98,00

€ 90,00

€ 127,00

€ 65,00

€ 90,00

€ 85,00


Voorwaarden

De contributie dient per half jaar te worden voldaan
Betaling via een machtiging is kosteloos
Betaling geschied vooraf, van 1 maart t/m 30 augustus en van 1 september t/m 28 februari
Wijzigingen in bank- of gironummer zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie
Opzeggen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar, uitsluitend vóór 1 maart of vóór 1 september
Er vindt geen restitutie plaats bij eerdere beëindiging van de trainingen/lessen
Opzeggen kan alleen via de website, zie lid worden/ opzeggen