Jeugdfonds Sport & Cultuur en DijkenwaardPas

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen/gym, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair (tussenpersoon) voor nodig. Een tussenpersoon is iemand die professioneel betrokken is bij het gezin. Het gaat hierbij om een professional die werkzaam is in bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverlening, welzijnsorganisaties of de gezondheidszorg.

Mocht je hier gebruik van willen maken of ken je iemand die hierbij gebaat zou zijn, ga dan voor meer informatie en de voorwaarden naar de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur (www.jeugdfondssportencultuur.nl).

DijkenwaardPas

In geval van een laag inkomen is er wellicht ook een andere mogelijkheid om mee te kunnen doen. Het gaat hierbij om de DijkenwaardPas. Dit is niet alleen voor kinderen maar voor iedereen. De gemeente Dijk en Waard (eerder Langedijk) wil graag dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan culturele, sportieve of sociale activiteiten. Op de pas staat een digitaal tegoed waarmee betaald kan worden bij verenigingen en organisaties die aangesloten zijn bij deze pas.

Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen mogelijk een gratis DijkenwaardPas krijgen (dit was eerder de LangedijkerPas). Kijk voor meer informatie, voorwaarden en mogelijkheden op www.dijkenwaardpas.nl.