Inschrijfformulier gymnastiek vereniging D.V.V.

 

De contributie moet per ½ jaar worden voldaan.

Om de kosten en het extra werk voor onze vrijwilligers te beperken vragen wij u vriendelijk doch dringend de machtiging hieronder in te vullen.

Wilt u dit niet dan krijgt u per half jaar een factuur, de kosten zijn dan € 3,00 extra.

Bij betaling d.m.v. het Jeugdsportfonds graag vooraf overleg met de Penningmeester(zie website)


HIERBIJ MACHTIGEN WIJ U DE CONTRIBUTIE VAN ONZE REKENING AF TE SCHRIJVEN.

IBAN nummer:

Ten name van:

Handtekening: Datum:

Het incassanten ID van D.V.V. is: NL73ZZ406345560000. De contributie wordt geïncasseerd op 1 maart en 1 sept. Tussentijdse incasso’s worden op de 26ste van de maand geïnd.


OPZEGGINGEN ALLEEN DIGITAAL VIA: Mevr. J. Zijp-Langedijk. E-mail adres: ledenadministratie@dvvlangedijk.nl


WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER BIJ D.V.V.

 

Contributie en overige kosten

Jeugd (2 t/m 15 jr) € 72,50 per ½ jaar

Volwassen (16 jaar +) € 92,50 per ½ jaar

Extra lesuur jeugd € 67,50 per ½ jaar

Extra lesuur volwassenen € 87,50 per ½ jaar

Jeugd 1,5 uur p/w € 100,50 per ½ jaar

Volwassenen 1,5 uur p/w € 129,50 per ½ jaar

Inschrijfkosten € 7,50